Sürdürülebilirlik - Seba Pamuk Tekstil Ltd. Şti

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Bu ülkenin topraklarını işleyerek katma değer üreten bir kurum olarak aynı toprakları gelecekte de işleyebilmek ve çevreye etkilerimizi sıfıra indirerek verimliliğimizi artırmak en kritik görevimiz.

Amacımız sadece üretimi artırmak değil, pamuğun tarladan mağazaya uzanan yolculuğu boyunca harcanan çabayı ve alın terini topluma anlatarak emeğe olan saygıyı inşa etmek ve bilinçli tüketimi aşılamaktır.

Üstlendiğimiz bu sorumluluklar çerçevesinde, üretim aşamasında meydana gelen atıkları en iyi şekilde ayrıştırıp temizleyerek yeniden üretim sürecine kazandırıyor, en ufak bir elyaf parçasının kaybına bile izin vermiyoruz. 
 
Tüm proje ve süreçlerimizi gelecek nesillere yaşanabilir bir Dünya bırakmak ve toplumun refahını artırmak için belirlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedeflerini göz önünde bulundurarak planlıyor ve uyguluyoruz.

Seba Tekstil olarak, yeryüzündeki kısıtlı kaynakları daha verimli ve kontrollü kullanmaya, üretimde kalite ve verim odaklı olmaya, sunduğumuz hizmetlerde karşılıklı güven ilişkileri kurmaya özen göstererek sürdürülebilirliği her alanda sağlamaya çalışıyoruz. Vizyonumuzda üretimin yanı sıra tüketim ve toplum bilinci konularına da yer vererek sürdürülebilirlik hedeflerimize daha hızlı ulaşmayı hedefliyoruz.