Ekonomi - Seba Pamuk Tekstil Ltd. Şti

Ekonomi

Ekonomi

Atık hammaddenin üretime tekrar kazandırılmasını sağlayarak hem kurumumuz hem de çevre için yeni bir kaynak oluşturuyoruz. Bu sayede ortak kaynaklarımızı koruyor ve ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz. 

Gerçekleştirdiğimiz ve hedeflediğimiz ithalat ve ihracat faaliyetlerimizle iş ortaklarımıza nitelikli ürün sağlayarak katma değerli son ürün üretimini destekliyor ve ülkemize döviz girişi sağlamış oluyoruz. 

Ürün portföyümüzde kaliteyi sürekli artırarak dış ticarette devamlılığı sağlıyor ve yeni referanslarla hacmimizi genişletiyoruz. 

Yeni projelerimiz ve yatırımlarımızla kurumsal değerlerimizin ışığında istihdamı artırmayı ve ülke ekonomisine daha büyük katkı yapmayı hedefliyoruz.